top of page

K.I.E.S. voor mij

Individuele begeleiding voor kinderen in echtscheidingsituaties

 

 

 

"KIES voor mij,

Een roep van een kind,

Als papa en mama scheiden,

KIES dan niet voor ruzie,

KIES niet voor strijd…

 

Kies voor mij,

Voor mij,

Mij"

 

Maaike de Kort en Nelly Snels

K.I.E.S. helpt kinderen die te maken krijgen met een echtscheiding om hun weg hierin te vinden. Hiervoor kunnen ze deelnemen aan een K.I.E.S.-project op school of in mijn praktijk . Voor kinderen die als vervolg op het K.I.E.S.-traject op school bijwoonden extra hulp nodig hebben en kinderen die liever niet aan een groep deel willen nemen is er het individuele begeleidingstraject K.I.E.S. voor mij. De begeleiding is een onderdeel van een tekentherapeutisch traject.

 

De begeleiding is er niet alleen voor kinderen die nú te maken hebben met een echtscheiding van hun ouders, maar ook als dat al langer geleden is. Het kind leeft nog steeds in een gescheiden situatie, ook al is het langer geleden. De gevolgen van een scheiding spelen voor een kind jaren later nog. Ook voor hen is daarom begeleiding belangrijk.

 

K.I.E.S. voor mij ondersteunt en begeleid kinderen als ze vastlopen of zich moeizaam staande proberen te houden. Ze hebben te maken met ingrijpende veranderingen, zoals het steeds moeten wisselen tussen twee huizen, verhuizen, een andere school, het missen van vrienden en  veranderende regels en gewoonten. Ook vinden ze het vaak moeilijk om goed om te gaan met de situatie waarin hun vader en moeder zijn terechtgekomen. Soms willen kinderen hun ouders gaan “helpen” omdat ze niet meer gezellig met elkaar omgaan of ze stellen hun ouders tevreden door dingen te vertellen over de andere ouder die niet waar zijn maar die een ouder graag wil horen.

Soms blijkt er onzekerheid  op te treden of worden schoolprestaties minder die niet te verklaren lijken te zijn. Vaak ligt de scheiding daar dan als basis onder.

 

Door de situatie waarin ze zijn terechtgekomen, kunnen kinderen zich verdrietig gaan voelen. 

Ze denken misschien dat de scheiding hun schuld is, ze voelen zich in de steek gelaten of onzeker. De reactie die kinderen laten zien, verschilt van kind tot kind. Het ene kind wordt stil en teruggetrokken en gaat zich ‘voorbeeldig’ gedragen, bang om de situatie nog erger te maken. Een ander wordt lastig en denkt dat het beter is als de ouders kwaad worden op hem dan op elkaar. Afhankelijk van hun leeftijd en fase in hun ontwikkeling kunnen zich verschillende problemen voordoen. Het is belangrijk dat een kind een ontwikkelingsfase die hij door de scheiding niet goed heeft kunnen doorlopen (zo nodig met begeleiding) alsnog doormaakt. K.I.E.S. voor mij helpt hierbij.

 

In K.I.E.S. voor mij maak ik gebruik van een creatief spel: KIES you’re next level. In dit spel komen alle aspecten van de (late) verwerking en ervaringen rond de scheiding aan bod. Ook worden verschillende creatieve opdrachten uit een werkboek gebruikt, die helpen om eventuele problemen opnieuw te bekijken en op te lossen.

 

Onderdeel van K.I.E.S. voor mij  is dat ook de ouders tijdens of na de begeleiding van hun kind deelnemen aan een traject. Hierin leren zij  begrijpen wat hun kind ervaart en meemaakt. Ook is het de bedoeling hiermee de communicatie tussen de ouders te verbeteren, eventuele spanningen te verminderen en ervoor te zorgen dat het kind zich blijft ontwikkelen. Als dat gewenst en mogelijk is, kunnen ouders en kind ook samen in de praktijk komen om de relatie te verbeteren en wensen kenbaar te maken.

bottom of page