top of page

De Tekentaal

Leren lezen en leren inzetten

Voor leerkrachten en begeleiders van kinderen is het zinvol om meer zicht te krijgen op de innerlijke belevingswereld van kinderen. Wat kinderen beleven en ervaren, zie je terug in hun tekening. Ook is een tekening te zien welk ontwikkelingsniveau kinderen hebben en of dit past bij hun leeftijd. Kinderen voelen zich bovendien gehoord, gezien en begrepen voelen als je werkelijke aandacht  besteedt aan hun tekening.

Tekenen laat kinderen ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en geeft verdieping in het contact met elkaar. Tekenopdrachten brengen positieve groepsprocessen op gang. Het is daarmee een innovatieve manier om leerprocessen creatief te stimuleren. In een drie- of zesdaagse cursus leren begeleiders van kinderen tekenen in te zetten ter bevordering van contact en ontwikkeling.

Inhoud van de training

 

Dag 1: Het bevragen van de kindertekening

*   Je gaat ervaren wat het interpreteren van de tekening betekent. Wat denk je te zien? 

     Wat voel je in de tekening? Is dit waar of zegt dit iets over jou? Je leert deze

     interpretaties om te buigen naar een vraag.

*   Hoe kom je in gesprek met het kind over zijn tekening ? Je leert benoemen wat je

     werkelijk ziet in de tekening. Je gaat ervaren dat verwondering hierover doet vragen. Je

     leert te luisteren naar het verschil tussen wat je ziet en wat je hoort.

*   Je krijgt leuke tekenopdrachten. Je leert naar je eigen tekening kijken. Deze

     tekenopdrachten ga je ook oefenen met  kinderen.

 

Dag 2: De ontwikkeling van de kindertekening

*   Je leert te zien hoe de ontwikkelingsfasen van kinderen van 0 tot 12 jaar zichtbaar zijn

     in de tekening. Welk niveau laat het kind zien in zijn tekening? Past dit bij zijn leeftijd?

*   Je gaat oefenen met het inschatten van het ontwikkelingsniveau van het kind in de

     kindertekening.

*   Je krijgt creatieve (teken)opdrachten die het expressievermogen en inlevingsvermogen

     van kinderen in verschillende ontwikkelingsstadia stimuleren.

 

 

Dag 3. Het kind  K.I.E.S.T. in het tekenen

*   Je leert wat K.I.E.S.T. betekent: Wat betekent en betekenen kleuren? Wat is interactie in

     de tekening? Wat kun je zeggen over de beschikbare energie? Welke symbolen neem je

     waar in de tekening? Wat staat waar op het papier?

*   Deze dag leer je K.I.E.S.T.-informatie uit de tekening te halen en hier vragen over te

     stellen. Je gebruikt hiervoor je kennis van de ontwikkelingsstadia in kindertekeningen

     en het kunnen benoemen wat je werkelijk ziet in de tekening.

*   Ook deze dag weer mooie tekenopdrachten.

 

Eventuele driedaagse vervolgtraining ter verdieping van tekentaal lezen en inzetten

Dag 1: De waarneming

*  Waarnemen van de tekening en het tekenproces van jezelf en de ander. Wat zie je en

    wat hoor je? Wat voel je aan? Een vervolg op het interpreteren.

*  Exact kijken naar de tekening en het tekenproces. Wat neem je nu precies waar? Tellen,

    kleuren, richting, plaats, wanneer… Door te verwoorden kunnen inzichten ontstaan.

*  Je gaat oefenen hoe je “een tekening kunt worden” om zo beter contact te maken met

    wat deze uitdrukt en ervaren dat alles in de tekening een aspect is van jezelf. Je oefent

    met het uitspelen van de tekening om het kind de gelegenheid te geven dieper contact

    te maken met zijn eigen beelden en om deze beelden te bevragen. Je krijgt suggesties

    hoe je dit kunt doen met een groep kinderen om op deze manier een gebeurtenis beter

    te laten doorleven.

 

Dag 2: Het kind K.I.E.S.T. in het tekenen

*  Deze dag ga je extra oefenen met K.I.E.S.T.: Kleur, interactie, energie, symboliek en tijd-

    ruimte in de tekening. Hoe zie je deze terug in de tekening? We maken gebruik van de

    ontwikkelingsfasen in de kindertekening. Welke leeftijdsfase zie je terug? In het verschil

    tussen wat je ziet en wat je hoort liggen hulpvragen.

 

 

Een cursusdag start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Meestal zullen dit zaterdagen zijn. Data in overleg. De locatie is in mijn praktijk De Verdieping. Wanneer er meerdere leerkrachten van een school komen, kan de training (in overleg) ook op school plaatsvinden.

Deze dag draait om creatieve tekenopdrachtendie het expressievermogen en inlevingsvermogen 

van kinderen stimuleren. Groepsopdrachten en 

individueleopdrachten. In gesprek komen met de tekening vanuit de verwondering naar de waarneming naar de exacte waarneming en tot vragen komen. Ontdekken waar de kracht zit van het kind.

Dag 3: Tekenopdrachten en gesprekjes

*

bottom of page