top of page

De Tekentherapie

De Kracht van het Beeld

Een beeld  kan meer zeggen dan duizend woorden. Door in een tekening uit te drukken wat je bezig houdt, worden problemen zichtbaar, benoembaar en voelbaar. Je neemt even afstand en tegelijkertijd toon je veel van jezelf als basis om samen te praten over wat je drijft en wat we kunnen doen om je beter te voelen. Dat is de kern van de tekentherapie die ik aanbied aan zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

Tekeningen vertellen jouw verhaal

Beelden zijn veelzeggend. Als je dertig mensen vraagt een boom te tekenen, komen er dertig verschillende bomen op papier. Ieder mens tekent zijn eigen boom. Wij vormen ons leven lang beelden van de dingen, omgevingen, de mensen en de gebeurtenissen die we hebben meegemaakt . Deze beelden liggen in ons opgeslagen, ook al zien we ze nu niet. Door te tekenen komen onze gevormde beelden naar boven. Ook  beelden waarvan we ons niet meer bewust waren, kunnen weer zichtbaar worden op het papier.

 

Ik leg je de uitdaging voor te ervaren hoe jouw vraag verbonden is met jouw ontwikkelde gedragspatronen. Gedragspatronen en overlevingspatronen hebben we allemaal ontwikkeld binnen onze leefomstandigheden en in relatie met belangrijke mensen om ons heen.

We hebben in onze ontwikkeling als kind “geleerd” wat gewenst is en wat niet, waar aandacht voor was en waarvoor niet. We maakten mee hoe aanwezig of afwezig onze ouders waren. Wat we gemist hebben of juist gekregen. Hierop hebben we onbewust gereageerd door ons op een bepaalde manier te ontwikkelen. Het gedrag wat werkte om aandacht te krijgen hebben we versterkt. We hebben de pijnlijke ervaringen weggestopt en overlevingspatronen ontwikkeld om die pijn niet meer te hoeven voelen. Door deze weggestopte pijnlijke ervaringen hebben we ook delen van onszelf niet tot ontwikkeling kunnen brengen, omdat we ons daarin niet uitgenodigd hebben geweten of om onszelf te beschermen. We lopen daardoor vast.

Dit maken we in de tekentherapie zichtbaar, verwerken het en laten vervolgens wat in potentie al in je verscholen ligt, alsnog tot ontwikkeling komen. Om jou weer beschikking te laten krijgen over je eigen mogelijkheden, om vrij te kunnen zijn en te kiezen, om op een opbouwende manier te leren omgaan met je omstandigheden.

 


 

Tekenen is een diepere taal spreken, jezelf tot expressie brengen. Bij het tekenen maken we gebruik van verschillende technieken en materialen, deze zullen verschillende belevingen in jou aanspreken en bovenhalen. Tekenen is een manier om je te uiten en jezelf tot expressie te brengen.

De tekening is jouw verhaal dat we samen kunnen lezen, waardoor je meer bewust wordt van jezelf. Als tekentherapeut stel ik vragen over je tekening om tot een dieper bewustzijn ervan te komen. Wanneer je je beelden bewust wordt werkt dat bevrijdend.

 

Naast het tekenen gebruik ik zo nodig andere middelen om het gemaakte werk verder tot verdieping te laten komen. Zo kunnen een verhaal, een rollenspel,  lichaamswerk , muziek, visualisaties of nlp ingezet worden. Ook werk ik met Transactionele Analyse, een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie voor persoonlijke groei en verandering.  Ik maak tevens gebruik van bachbloesemremedies, ontspanningsmassages en een opstelling volgens Ruppert ter ondersteuning van de therapie. Van deze laatstgenoemde therapievormen kun je ook los van de tekentherapie gebruik maken.

Tekentherapie voor kinderen

Kinderen ontwikkelen van jongs af aan gedragspatronen om hun leven leefbaar te houden. Het is niet wenselijk om bij hen een andere ontwikkeling op gang te brengen indien de thuissituatie niet mee kan veranderen. Kinderen zijn hier immers nog afhankelijk van en moeten zich binnen deze thuissituatie staande houden. Daarom is het belangrijk dat ouders de tekentherapie van hun kind ondersteunen door zelf ook bewust te worden van wat er speelt en bereid zijn mee te groeien met hun kind.

 

 

Jonge kinderen tekenen met gemak hele verhalen over wat hen van binnen bezig houdt. De verschillende technieken en materialen spreken steeds een andere beleving in hen aan. Zo zal krassen met bijenwas een krachtmeting kunnen zijn waarin je je kan ontladen en leren voor jezelf op te komen. Zacht wrijven met pastel zal troost kunnen geven. Door de gevoelens uit te werken in een gevoelsmeter kunnen kinderen leren hierover te communiceren. Al tekenend komen kinderen tot verwerking van wat innerlijk leeft en krijgen ze aangeboden wat ze nodig hebben in hun omstandigheden. Al vanaf 8 jaar kunnen kinderen naar hun eigen beelden leren kijken. Samen met de tekentherapeut vertalen ze die naar hun eigen leven,  zodat ze leren beter om te gaan met de situatie waarin ze vastlopen.

 

'De Gevoelsmeter'.

Wanneer?

Ingrijpende gebeurtenissen als een scheiding, verlies, pesten of de ziekte van een familielid kunnen aanleiding zijn om gebruik te maken van tekentherapie. Ook als kinderen vastlopen door te weinig zelfvertrouwen, faalangst, teruggetrokkenheid, angst, hooggevoeligheid of bij levensvragen als “Wie ben ik?” of “Hoe gaat het nadat je dood bent gegaan?” kan tekentherapie zinvol zijn.

Relatietherapie

Tekentherapie is ook geschikt als relatietherapie. Het gemaakte werk maakt elkaar zichtbaar en laat zien wat er speelt. Interventietechnieken werken mee aan de te behalen doelen samen. Relatietherapie is mogelijk voor partners, ex-partners , broers en zussen, ouder en kind en het gezin.

 

Gescheiden ouders die willen werken aan hun relatie met hun kinderen en hun eigen welzijn,  zijn welkom wanneer zij hun kind in tekentherapie laten komen.

 

Werkwijze en voor wie?

Tekenvaardigheid is niet nodig om in tekentherapie te komen.  De therapie kan individueel geboden worden aan kinderen vanaf 4 jaar, jongeren, volwassenen en ouderen en voor mensen die een relatie met elkaar hebben.

 

Vrijblijvend orientatiegesprek

Je kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend orientatiegesprek in de praktijk.  

Wanneer het een kind betreft kunnen de ouders en (afhankelijk van de omstandigheden) ook het kind hiervoor worden uitgenodigd. Doel hiervan is om kennis te maken, informatie uit te wisselen en samen helder te krijgen waar de behoefte ligt van het kind en de ouders. Wanneer we samen verder willen kan je je na het oriënterende gesprek aanmelden of  kan het kind worden aangemeld.

 

Twee sessies om te observeren

We kijken  in twee bijeenkomsten samen naar je beelden om te zien wat er innerlijk leeft en waar hulpvragen liggen. Met het kind plan ik twee sessies om individueel met het kind te werken en duidelijk te krijgen wat er innerlijk leeft en waar het kind tegenaan loopt.

 

Behandelplan

Op basis van de bevindingen uit deze twee bijeenkomsten, bepalen we samen het behandelplan waarin jouw doelen zijn geformuleerd.  Voor kinderen schrijf ik een voorstel voor een behandelplan dat ik met de ouders bespreek. Ouders kunnen dan samen met mij voor akkoord tekenen. Het kind kan op zijn of haar niveau aangeven of hij het ermee eens is.

 

Ingaan van het behandelplan

De behandeling start zodra alle betrokkenen het eens zijn met het behandelplan . We maken hiertoe een aantal afspraken van een uur in de praktijk. Wanneer een kind in therapie komt, maak ik ook afspraken met de ouders om hun kind optimaal te leren ondersteunen en begeleiden in de stappen die het kind maakt. Dit geldt ook voor gescheiden ouders, tenzij zij ergens anders samen een traject volgen.

 

Na een aantal afspraken evalueren we of alles naar wens verloopt.

 

Afronden van de tekentherapie

We sluiten de tekentherapie af na het behalen van het doel of na het aantal afgesproken afspraken, met een eindgesprek over de tekentherapie. Kinderen hoeven niet bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Voor het afronden van de therapie met het kind zal de laatste afspraak gebruikt worden.

bottom of page