top of page

K.I.E.S. binnen scholen

K.I.E.S.  (Kind In Echtscheiding Situatie) binnen scholen.

Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor een kind. Ze worden verscheurd en vinden dat hun ouders bij elkaar horen. Als dat beeld wordt verstoord, kan dat ook voor hen problemen opleveren. Hoe een kind de echtscheiding ervaart, hangt af van de persoonlijke omstandigheden, het verloop van de echtscheiding en de leeftijd van het kind. Zo kan een baby een gevoel van wantrouwen ontwikkelen en kan een kleuter die onafhankelijk wil worden gaan denken dat de scheiding zijn schuld is. Een ouder kind verstopt soms zijn gevoelens uit angst anders te zijn.  De 2 huizen, nieuwe regels, het missen van de vriendjes in de oude straat, loyaliteitsgevoelens die ontstaan, is allemaal moeilijk te verwerken. Kinderen worden vaak de ouder ipv het kind te blijven. Ze gaan op vele manieren zorgen voor het welzijn van de ouder. Als de ouder een nieuwe partner krijgt vraagt dit ook veel van een kind. “Wat is mijn plek? Papa wordt heel anders als zijn vriendin er is. Mijn stiefmoeder moet niet denken dat ze nu mijn moeder is.” Ook spullen vergeten, niet weten waar je wakker wordt, zijn allemaal verwarrende situaties.

 

 

Door te tekenen, kleine gesprekken te voeren, verhalen te vertellen, psychodrama, opdrachtjes en spel worden in het K.I.E.S.  (Kind In Echtscheiding Situatie)-programma kinderen geholpen de scheiding te begrijpen en te verwerken. Hierdoor vinden kinderen manieren om beter om te gaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. En het contact tussen ouders en kind verbetert. Ook kinderen die al langer geleden te maken kregen met een scheiding, hebben baat bij het programma.

 

De K.I.E.S.-methode is ontwikkeld door het pedagogisch samenwerkingsverband Klassenwerk in Vught. Kinderen mochten meepraten bij de ontwikkeling en aangeven wat voor hen belangrijk is. Kinderen vinden het onder meer belangrijk dat het programma op school onder schooltijd wordt aangeboden.

 

Als K.I.E.S.-coach bied ik  K.I.E.S. zowel in mijn praktijk als op scholen aan. In het laatste geval gebeurt dit via De Kern (algemeen maatschappelijk werk) in Zwolle. Vanaf 2006 subsidieert de Gemeente Zwolle dit spel- en praatprogramma. Per jaar maken momenteel acht scholen gebruik van dit programma, dat voor kinderen van 4 tot 12 jaar door mij, Joke Wassenaar, Jantine Vermeer en Hanneke van Rossum wordt verzorgd. We bedienen 8 scholen per jaar. Scholen die hier ook interesse voor hebben, kunnen zich hiervoor op een wachtlijst laten zetten.

 

Er is een aanbod voor kinderen van 4 tot 7 jaar (maximaal 8 kinderen in een groep) en voor kinderen vanaf 7 jaar (maximaal 10 kinderen in een groep). Ook is er een aanbod voor kinderen binnen het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders worden bij het programma betrokken in twee ouderavonden waarin ze voor- en achteraf informatie krijgen over het traject. Om kinderen een onafhankelijke plek te geven waarin ze geen last van loyaliteitsgevoelens hoeven te hebben, wordt aan ouders niet meegedeeld wat kinderen hebben gezegd, tenzij kinderen vragen of wij iets willen zeggen tegen hun ouders en wanneer we problemen signaleren bij de kinderen. In dat geval bespreken we met het kind dat we deze problemen met de ouders gaan bespreken. De kinderen zijn natuurlijk vrij om te delen met hun ouders en hun gemaakte werk te laten zien.
 

Zie voor meer informatie www.kiesvoorhetkind.nl

Met dank aan www.juvans.nl voor dit filmpje. 

Lijden door scheiden - Netwerk 2009

bottom of page