top of page

Links

*   Tekentherapie: vereniging tekentaal, beroepsvereniging van      

      tekentherapeuten en tekentaaldocenten: www.tekentaal.nl

*    Aangesloten bij de RBCZ:  Register beroepsbeoefenaren

      complementaire zorg: www.rbcz.nu

*    KIES: www.kiesvoorhetkind.nl

*    Weisfelt: www.weisfelt.nl

*    I.O.P.T.: www.lichtendeboer.nl

*    S.C.A.G. (geregistreerd) Stichting Complementaire en Alternatieve
      Geneeswijzen. Voor afhandeling van klachten: 
 www.scag.nl 

     

                         Hoe de klachtenprocedure is geregeld kunt u

                         vinden op www.tekentaal.nl

*    Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

*    Hulplijn zelfmoordpreventie www.113.nl

Naar gerelateerde websites

RBCZ-logo-payoff (1).png
logo.png
SCAG-logo_edited.png
logo-tekentaal.png
bottom of page