Links

*   Tekentherapie: vereniging tekentaal, beroepsvereniging van      

      tekentherapeuten en tekentaaldocenten: www.tekentaal.nl

*    Aangesloten bij de RBCZ:  Register beroepsbeoefenaren

      complementaire zorg: www.rbcz.nu

*    KIES: www.kiesvoorhetkind.nl

*    Stichting kwaliteitsregister jeugd : www.skjeugd.nl

*    Vereniging vrijgevestigden IJsselland plus:

      www.vrijgevestigden-ijssellandplus.nl

*    Weisfelt: www.weisfelt.nl

*    I.O.P.T.: www.lichtendeboer.nl

*    S.C.A.G. (geregistreerd) Stichting Complementaire en Alternatieve
      Geneeswijzen:
 www.scag.nl 

Naar gerelateerde websites