top of page

K.I.E.S. omgangsbegeleiding

Kinderen kiezen er niet voor dat hun ouders gaan scheiden. Het overkomt ze. De gevolgen voor hen kunnen heel ingrijpend zijn en soms hebben kinderen veel moeite om met de nieuwe situatie om te gaan. Het programma Kind In Echtscheiding Situatie (K.I.E.S.) helpt ze hierbij. In mijn praktijk bied ik K.I.E.S. aan in de vorm van KIES voor mij en in een begeleidingstraject K.I.E.S.-omgangsbegeleiding.

 

Dit programma bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin kinderen in een kleine groep praten over de komende echtscheiding. Broers en zussen kunnen samen in een groep worden geplaatst. De kinderen kunnen aan deze groep deelnemen in de periode dat de echtscheiding geregeld wordt bij de scheidingsbemiddelaar. Het is belangrijk dat er contact wordt gelegd tussen de K.I.E.S.-omgangsbegeleider en de scheidingsbemiddelaar, zodat het mogelijk is de wensen van het kind mee te nemen in het ouderschapsplan.
 

Door de K.I.E.S.-omgangsbegeleiding krijgen de kinderen een stem in het scheidingsproces. Dit gebeurt door goed te luisteren naar wat zij willen en fijn vinden, zonder ze voor keuzes te stellen. De angsten, wensen en behoeften van het kind worden teruggekoppeld naar de ouders. Daarbij wordt niet precies doorgegeven wat de kinderen hebben gezegd om ze niet in een loyaliteitsconflict te brengen, maar worden de behoeften vertaald naar mogelijke oplossingen om daarmee een zo goed mogelijk en werkbaar ouderschapsplan te maken waarin kinderen en de ouders zich gehoord voelen.

 

De kinderen kunnen alles in vertrouwen vertellen. Het gaat in de groep om hun eigen beleving. Gesprekken met de ouders worden niet in groepsverband gedaan maar alleen met de ouders van het kind of de kinderen. Hierna kan een kind nog deelnemen aan een K.I.E.S-groep op school of in de praktijk komen voor Kies voor mij binnen tekentherapie.

 

Kinderen kunnen de omgangsbegeleiding bij mij in de praktijk volgen of op locatie bij de scheidingsbemiddelaar.

"Voorwerpenmand", assiociatie op de scheiding.

bottom of page