top of page

Interview

Interview voor een spreekbeurt

Een meisje dat een tijdje geleden in tekentherapie was, interviewde mij voor een spreekbeurt over tekentherapie en wat ik daarmee doe. Leuk om op die manier te vertellen wat ik doe!

 

1. Hoe lang bent u al tekentherapeut?

Officieel vanaf 2002. Dus 14 jaar. Daarvoor was ik leerkracht op een school.

2. Wat is uw doel als tekentherapeut?

Ik wil graag kinderen en hun ouders en volwassenen begeleiden bij vragen en problemen die ze hebben. Veel kinderen maken bijvoorbeeld mee dat hun ouders zijn gescheiden. Dit betekent dat er veel verandert in hun leven. Bijvoorbeeld dat ze in twee huizen gaan wonen, vrienden gaan missen of ruzies meemaken. Het is fijn dat ze dan naar iemand toe kunnen gaan die ze hierin kan begeleiden. Ook zijn er mensen die denken dat ze het allemaal niet goed doen of mensen die verdrietig zijn omdat ze bijvoorbeeld een dierbaar iemand verloren zijn. Ik vind het heel fijn dat ik deze mensen hierin tot steun kan zijn.

3. Wat vindt u het leukst van tekentherapeut zijn?

Ik vind het heel fijn om kinderen en volwassenen te ontmoeten en hun verhaal te mogen horen over hun leven. Ook vind ik het heel fijn dat we naast dat we erover praten, ook creatief kunnen werken. Bijvoorbeeld een tekening die iemand maakt vertelt veel meer dan we erover kunnen praten. We kunnen door de tekening samen ontdekken wat er is en wat kan helpen.

4. Wat vindt u het moeilijkst aan tekentherapeut zijn?

Dat ik mensen ontmoet die zo verdrietig of teleurgesteld zijn dat het me raakt.

5. Hoe bent u op het idee gekomen om tekentherapeut te worden?

Vroeger was ik een juf van kinderen waarvan een paar kinderen niet konden praten. Deze kinderen hadden een verstandelijke beperking. Ze konden hun levensverhaal niet vertellen. Ik ontmoette toen een leraar die de tekeningen van deze kinderen kon begrijpen. Hij vertelde me het verdrietige verhaal van hun leven. Wat er was gebeurd. Dit vond ik zo knap! Deze kinderen konden zelf niets zeggen en deze leraar begreep hen doordat hij naar hun tekening kon kijken en hun verhaal kon zien. Dat wilde ik ook graag leren zodat ik de tekening van mensen kon begrijpen als ze het niet goed konden vertellen.

6. Hoeveel kinderen heeft u ongeveer geholpen?

Nou daar vraag je me wat, misschien nu wel een kleine 600 mensen.

7. Waren er weleens problemen waar u geen plan voor wist?

Jawel. Soms is er ook geen plan wat voor de oplossing zorgt van een probleem. Dan gaat het erom dat we samen onderweg gaan en ontdekken hoe het fijner voelt. Als iemand zich begrepen voelt en ontdekt dat hij meer kan dan hij dacht kunnen problemen ook oplossen. Het gaat erom hoe jezelf anders om kan gaan met iets wat moeilijk is.

8. Wat wilt u ons nog meegeven?

Ik wil heel graag dat kinderen binnen een school fijn samen spelen en leren. Dat ze elkaar geen verdriet doen maar elkaar willen leren kennen en samen genieten.
 

Ieder mens heeft unieke talenten waar we aan kunnen leren en waar we van mogen genieten. Waardeer elkaar in wie jullie zijn, ga samen onderweg en heb het fijn. Fijn samen spelen en leren.

bottom of page